Radca prawny Stargard Szczeciński

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Janiny Krzyżanowskiej zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, pism procesowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty, udziału w negocjacjach, sporządzania i zawierania ugód, opiniowania i sporządzania umów, reprezentacji w postępowaniu przed sądem powszechnym oraz innymi organami państwowymi, w tym przed sądem polubownym, dochodzenia należności oraz zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres usług

Prawo cywilne

Prawo nieruchomości

Prawo spadkowe

Prawo gospodarcze

Prawo rodzinne

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych